Trefwoord Archief | Particulier

BA Motorrijtuigen: verplichte verzekering voor auto, motor- en bromfietsen

Van zodra u zich in het verkeer begeeft met een gemotoriseerd voertuig zoals een auto, moto, brom- of snorfiets, vrachtwagen, … dan bent u wettelijk verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten.

125854512.jpgDe dekkingen en contractuele bepalingen zijn bij wet vastgesteld en dus overal dezelfde. Verzekeraars willen zich echter onderscheiden door extra voordelen te geven, zoals levenslang behoud van bonus-malus-graad. Wij als makelaar onderscheiden ons door onze service.

Als bewijs van dekking dient u steeds het geldig groen verzekeringsbewijs bij te hebben in het voertuig (groene kaart). Sinds 2014 moet je bij de jaarlijkse technische controle van je voertuig dit document ook kunnen voorleggen. Zo wil de overheid het aantal onverzekerde voertuigen terugdringen.

Voor jonge bestuurders is het noodzakelijk dat zij als hoofdbestuurder in de polis vermeld worden. Zoniet kan de verzekeraar het contract nietig verklaren en uitbetaalde schadevergoedingen terugvorderen.

Wie potje breekt…  in principe is het de verzekeraar van de in fout zijnde partij die de schade betaalt aan de andere partij.

 

Welke factoren bepalen mijn verzekeringpremie BA auto?

Er zijn verschillende factoren die een invloed hebben op uw verzekeringspremie.

 • De leeftijd van de bestuurder en rijervaring
 • Het schadeverleden van de gebruikelijke bestuurder
 • Type en vermogen van het voertuig
 • Het gebruik van het voertuig: privé of beroepsgebruik
 • De woonplaats van de gebruikelijke bestuurder

Wat dekt deze verzekering wel en niet?

De verzekering BA is de minimale verzekering die je nodig hebt voor je motorrijtuig. Deze waarborg dekt de schade aan derden. Onder derden wordt verstaan de andere personen dan uzelf als bestuurder van het voertuig. Uw passagiers worden dus ook verzekerd voor hun lichamelijke en stoffelijke schade wanneer u een ongeval veroorzaakt.

Zijn niet verzekerd in deze waarborg:

 • de stoffelijke schade aan uw voertuig wanneer u in fout bent
 • de medische kosten en lichamelijke letsels van de bestuurder wanneer deze in fout is
 • diefstal, glasbraak, vandalisme aan uw voertuig
 • schade aan uw voertuig wanneer u slachtoffer bent van een ongeval met vluchtmisdrijf
 • verdedigingskosten wanneer u voor de rechtbank moet verschijnen
 • pechverhelping aan uw voertuig

Wenst u echter een dekking voor deze waarborgen, dan kan u een omniumverzekering, bestuurdersverzekering, een bijstandspolis en een rechtsbijstandsverzekering afsluiten.

Wat moet ik aan mijn verzekeraar melden?

 

Het is belangrijk dat u bij het onderschrijven van een autoverzekering een correct en juist antwoord geeft op de gestelde vragen.
Zo worden vragen gesteld of u in het verleden reeds ongevallen heeft gehad, wie de gebruikelijke bestuurders zijn of er nog bijkomende bestuurders zijn of een verzekering reeds werd opgezegd door de verzekeraar…
Het opzettelijk verzwijgen van informatie om bvb. een goedkopere premie te bekomen, kan als verzekeringsfraude aanzien, en de gevolgen zijn niet min. De verzekeraar kan na een ongeval waarbij bewezen wordt dat er opzettelijk feiten werden verzwegen bij het onderschrijven van de verzekering, de totaal uitbetaalde schadevergoeding van de verzekeringsnemer terugeisen. Ook in de loop van uw verzekeringscontract doet u er best aan om aanpassingen door te geven aan uw verzekeraar.

Hoe kan ik een nummerplaat aanvragen?

Elke wagen, motorfiets, (lichte)vrachtwagen, aanhangwagens >750 MTM … dient een nummerplaat of kenteken te hebben alvorens zich in het verkeer te kunnen begeven. De dienst DIV is verantwoordelijk voor de inschrijvingen van voertuigen in België.

Het is echter uw verzekeraar die de nummerplaat dient aan te vragen aan de hand van het roze formulier “aanvraag tot inschrijving”. Wij doen dit voor u via de webapplicatie WEBDIV waarvoor we volmacht hebben.Wanneer de nummerplaat voor 13.30u aangevraagd wordt, wordt deze normaliter de volgende werkdag op het adres van uw keuze onder rembours afgeleverd.

Schrappingen van officiële nummerplaten geldt een nieuwe regeling sinds november 2013. Voortaan is het niet meer mogelijk om nummerplaten gratis te laten schrappen aan de loketten van de DIV. Oude nummerplaten kunnen ter schrapping steeds worden afgegeven in een postkantoor. Dan krijgt u tevens een bewijs van schrapping.

 

Lees het volledige bericht

Optie diefstalverzekering

Een brandverzekering dekt meer dan enkel schade door brand. Zo worden onder andere volgende waarborgen standaard meeverzekerd in de basiswaarborgen van uw polis: stormschade, glasbraak, aanrijding met voertuigen, onroerende beschadiging door dieven, waterschade, natuurrampen, ….

Daarnaast kan u kiezen om een aantal optionele waarborgen te onderschrijven. Eén daarvan is de waarborg diefstal van inboedel.

Indien u deze extra waarborg niet heeft onderschreven bent u enkel verzekerd voor de beschadigingen aan uw woning en inboedel: bvb geforceerde deur, ingeslagen venster. Zonder diefstalverzekering wordt de gestolen inhoud niet vergoed, zeer jammer dus.

Enkele vaak voorkomende vragen

Hoe kan ik deze waarborg aanvragen?

Indien u deze waarborg wenst, neemt u best contact met ons op. Een paar vragen volstaan om deze waarborg te activeren.

Hoe kan ik weten of ik deze waarborg reeds onderschreven heb?

Dit kan u nalezen in uw verzekeringspolis zelf onder de waarborg inboedel. Vindt u dit niet terug, wij kijken het graag voor u na!

Hoe kan ik bewijzen wat gestolen werd?

Wij raden onze klanten steeds aan om een inventarislijst op te maken van hun inboedel. Enkele foto’s van waardevolle voorwerpen zoals juwelen, zilveren bestek, collectie munten of postzegels kan achteraf steeds nuttig zijn. Bewaar deze op een veilige plaats op een usb-stick of SD kaart,…). Voor juwelen en kunst houdt u best uw echtheidscertificaten bij!

Zijn mijn tuinmeubels ook gedekt in diefstal?

Principieel bent u verzekerd in diefstal voor uw inboedel die u achter slot en grendel bewaart. Bepaalde verzekeringspolissen dekken echter ook gestolen inboedel in uw tuin, zelfs diefstal van dure bloempotten en planten. Informeer naar de mogelijkheden.

Lees de volgende preventietips om diefstal te voorkomen.

 

Lees het volledige bericht

Bestuurdersverzekering

Als bestuurder van een motorvoertuig wordt u dankzij deze polis vergoed voor de lichamelijke letsels die u bij een verkeersongeval oploopt.

Deze verzekering kan met of zonder verplichte verzekering BA Motorvoertuigen onderschreven worden.

Let op: wanneer u het voertuig bestuurt als werknemer en tijdens uw professionele verplaatsingen, wordt u vergoed in kader van de arbeidsongevallenverzekering.

Volgende waarborgen kunt u onderschrijven:

 • waarborg overlijden,
 • waarborg blijvende invaliditeit,
 • waarborg dagvergoeding (TAO),
 • waarborg medische kosten.

Een formule op uw maat…

 •  uzelf als bestuurder van het omschreven voertuig
 •  uzelf als bestuurder van om het even welke wagen
 •  uzelf en uw gezin als bestuurder in alle wagens
 •  uzelf en uw gezinsleden in het verkeer: bestuurder of inzittende van om het even welk rijtuig (een auto, maar ook een bromfiets of een fiets), passagier van een openbaar vervoermiddel (zoals tram, bus of taxi) of als voetganger

 

Lees het volledige bericht

Verzekering Individuele ongevallen

De polis Individuele Ongevallen biedt u financiële bescherming wanneer u een ongeval in de privésfeer voorheeft. Vb. U bent bezig met de lenteschoonmaak in de tuin en duikelt van de ladder naar beneden. Of u was de haag aan het scheren en verwondt hierbij ernstig uw hand.

Ongevallenverzekering aangepast aan uw noden

 • Deze polis biedt een antwoord op de financiële gevolgen van een ongeval.
 • Bij zelfstandigen dekt deze verzekering meestal zowel ongevallen tijden het privéleven als tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteit.
 • Voor loontrekkenden zijn uitsluitend ongevallen uit het privéleven verzekerd, de arbeidsongevallen zijn via uw werkgever verzekerd. Bij loontrekkenden zijn enkel ongevallen uit het privéleven verzekerd. De arbeidsongevallen zijn gedekt via uw werkgever.

Dekking

U kiest zelf welke waarborgen u wenst:

 • kapitaal bij overlijden
 • en/of kapitaal bij blijvende invaliditeit
 • dagvergoeding bij tijdelijke werkongeschiktheid (optioneel)
 • dagvergoeding in geval van hospitalisatie (optioneel)
 • terugbetaling medische kosten (optioneel)

Voor meer info: bel ons  03/366.13.41 of contacteer ons via ons contactformulier

Lees het volledige berichtHospitalisatieverzekering

DKV Hospi Premium is de meest uitgebreide product en de perfecte keuze indien je steeds wilt herstellen in alle rust en comfort: verzekerden worden integraal terugbetaald bij hospitalisatie, ook in een éénpersoonskamer. Om je premie te verminderen, kan je bovendien opteren voor een jaarlijkse franchise van €175 of €350.

Troeven:
• Vrije keuze van arts en ziekenhuis
• Integrale terugbetaling (100%) van elke hospitalisatie in een éénpersoonskamer
• Terugbetaling van medische kosten 30 dagen voor en 90 dagen na hospitalisatie
• Terugbetaling van medische kosten van 30 zware ziektes buiten hospitalisatie
• Rechtstreekse betaling aan het ziekenhuis via de Medi-Card®
• Uitgebreide bijstand wereldwijd en repatriëring
• Hogere basispremie, maar stabielere evolutie doorheen de tijd
• Optionele, jaarlijkse franchise van €175 en €350 om je premie te verminderen
Wenst u meer informatie over deze hospitalisatieverzekering?
Segmentatiecriteria kunnen een rol spelen bij de acceptatie, de tarifering, en de omvang van uw dekking. Dat wil zeggen dat een verzekeraar aan de hand van deze criteria bepaalt onder welke voorwaarden hij u al dan niet een verzekering kan aanbieden, welke premie u betaalt, en welke zaken al dan niet verzekerd zijn. U doet er goed aan de segmentatiecriteria te overlopen alvorens een verzekering af te sluiten. Een verzekeringstussenpersoon kan u hier in bijstaan.
Indien u nog vragen hebt over onze hospitalisatieverzekering, of DKV Hospi Premium wil afsluiten, neem dan contact op met uw

 

Lees het volledige bericht

Reisbijstand – annulatieverzekering

B ij reisbijstandsverzekeringen kunt u kiezen naargelang uw eigen reisplannen. Maakt u maar eenmaal per jaar een grote reis of verkiest u meerdere kleine reizen per jaar?

Tijdelijke contracten: zijn aangewezen wanneer u of één van uw gezinsleden occasioneel naar het buitenland reizen. Bvb uw oudste zoon gaat met een paar vrienden een weekje op skivakantie, u vertrekt met uw partner een weekje op safari…

Jaarlijkse contracten: u kiest voor een gemakkelijke en volledige oplossing voor uw gezinsleden en voor uw voertuigen. Verschillende opties en mogelijkheden zijn hier voor handen, afhankelijk van uw situatie.

Het contract bijstand personen bevat volgende waarborgen:

 • repatriëring en terugbetaling van de medische kosten in buitenland en in België voor de gevolgen van een ongeval in het buitenland
 • psychologische bijstand na een trauma,
 • opsporings- en reddingskosten bij skiongevallen
 • de terugreis en begeleiding van kinderen en kleinkinderen
 • vervroegde terugkeer naar België o.w.v. een ziekenhuisopname of overlijden van een verwant
 • volledige reisverzekering: hulp bij het vertalen, bijstand in geval van gerechtelijke vervolging in het buitenland, bij diefstal van documenten, ter beschikking stellen van geld…

Aanvullende waarborgen:

 • Bijstand voertuigen : u reist met de wagen doorheen Europa? Met deze voordelige optie heeft u recht op technische bijstand, vervangwagen en eventuele sleping van het voertuig naar een garage in de buurt.
 • Bagageverzekering: deze optie vergoedt u wanneer uw bagage gestolen of beschadigd raakt, of wanneer die te laat op de plaats van bestemming terechtkomt.
 • Annulatieverzekering: uw afreis gaat niet door omwille van een geval van overmacht, een plots overlijden van een familielid, u wordt plots ziek, onvrijwillig ontslag.. via deze waarborg betaalt de verzekeraar uw financieel nadeel terug.

 

Lees het volledige bericht

Persoonlijke ongevallenverzekering

U bent loontrekkende of zelfstandige? Als zelfstandige heeft u reeds onze 24/24 polis of een verzekering gewaarborgd inkomen? Of u zoekt een goedkoper alternatief, voor u en uw gezinsleden.

Als loontrekkende bent u door uw werkgever verzekerd bij ongevallen op het werk (of op de arbeidsweg) door de verplichte polis Arbeidsongevallen. Wij verzekeren u voor de ongevallen uit het privé-leven.

Waarborgen: u kiest zelf welke waarborgen u wenst.

U kiest eerst één of meerdere hoofdwaarborgen:

 • kapitaal bij overlijden;
 • kapitaal bij blijvende invaliditeit. een dagvergoeding in geval van tijdelijke werkongeschiktheid of
 • een dagvergoeding in geval van hospitalisatie;
 • de medische kosten.
Lees het volledige bericht