BA gezin of familiale verzekering

Potje breken, potje betalen!

Een accidentje is al snel gebeurd. Denk maar aan uw zoon die de ruit van de buren per ongeluk met een voetbal intrapt. Of uw hond die bang wordt van het onweder, loopt de straat op waardoor een wagen dient uit te wijken en schade berokkent aan andere voertuigen. Of uw poetsvrouw die een emmer met zeepsop op de stoep uitgiet. Door de vorst wordt dit meteen een dun ijslaagje waarop een voetganger uitglijdt.

Voor al deze schades aan derden (anderen) bestaat er een oplossing: de BA gezin of familiale verzekering. Ze beschermt niet enkel de aansprakelijkheid van u en uw gezin, maar ook die van uw bezoekers, de babysitter, uw poetsvrouw, uw tuinman of uw huisdieren … .

Uw verzekering volgt de evolutie van uw gezin en verleent wereldwijde dekking. Ze dekt bijvoorbeeld ook uw dochter die naar Spanje vertrekt in het kader van een studie-uitwisselingsprogramma, of uw zoon die voor een half jaar op wereldreis vertrekt voor hij zich op de arbeidsmarkt begeeft.

Even onmisbaar is de dekking Rechtsbijstand. Deze waarborg behartigt uw belangen , ook als de zaak voor de rechter komt. Met name als u de zaak verliest, krijgt u de advocaatkosten en zelfs de kosten van de tegenpartij terugbetaald.

De meeste verzekeringsmaatschappijen dekken eveneens schade de aansprakelijkheid van personen die geen 16 jaar geworden zijn en die een schadegeval opzettelijk of door grove schuld veroorzaakt hebben.

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie heeft u de keuze uit verschillende formules:

Gezinsformule: vanaf 2 inwonende personen
Formule alleenstaande: enkel verzekeringsnemer zonder inwonende personen
Formule derde leeftijd : wanneer één van de verzekeringsnemers de leeftijd van 60 heeft bereikt (Deze formule raden wij eveneens aan voor alle ouderen die in een woon- en zorgcentrum verblijven.)

, , ,