Verzekering Individuele ongevallen

De polis Individuele Ongevallen biedt u financiële bescherming wanneer u een ongeval in de privésfeer voorheeft. Vb. U bent bezig met de lenteschoonmaak in de tuin en duikelt van de ladder naar beneden. Of u was de haag aan het scheren en verwondt hierbij ernstig uw hand.

Ongevallenverzekering aangepast aan uw noden

  • Deze polis biedt een antwoord op de financiële gevolgen van een ongeval.
  • Bij zelfstandigen dekt deze verzekering meestal zowel ongevallen tijden het privéleven als tijdens de uitoefening van hun beroepsactiviteit.
  • Voor loontrekkenden zijn uitsluitend ongevallen uit het privéleven verzekerd, de arbeidsongevallen zijn via uw werkgever verzekerd. Bij loontrekkenden zijn enkel ongevallen uit het privéleven verzekerd. De arbeidsongevallen zijn gedekt via uw werkgever.

Dekking

U kiest zelf welke waarborgen u wenst:

  • kapitaal bij overlijden
  • en/of kapitaal bij blijvende invaliditeit
  • dagvergoeding bij tijdelijke werkongeschiktheid (optioneel)
  • dagvergoeding in geval van hospitalisatie (optioneel)
  • terugbetaling medische kosten (optioneel)

Voor meer info: bel ons  03/366.13.41 of contacteer ons via ons contactformulier

, , , ,