Tandzorg

In de jaren 50 bestond tandzorg voornamelijk uit het trekken van tanden. Orthodontie en parodontologie, zelfs preventieve en conserverende behandelingen werd zelden of nooit toegepast. Nu weet de overheid dat preventie van primordiaal belang is om een gezond gebit te bekomen en behouden. Daarom wordt iedereen die zich jaarlijks bij de tandarts aanbiedt, beloond. Voor de anderen stijgt vanaf 1 januari 2016 het remgeld met 15%, d.w.z. dat je zelf 15% van het tandartsbezoek meer zal moeten betalen.

DKV trekt deze lijn door in het plan Tandzorg en DKV Smile. Wie jaarlijks een preventief mondonderzoek laat uitvoeren, krijgt 80% van de persoonlijke bijdrage terugbetaalt. Plan Tandzorg en DKV Smile zijn twee contracten om uw stralende glimlach te verzekeren en te behouden.

 

Plan Tandzorg is een uitgebreid verzekeringspakket met hogere plafondbedragen voor prothetisch herstel (implantaten, prothesen, bruggen en kronen), parodontale en orthodontische behandelingen dan DKV Smile. Echter vooraf bestaande aandoeningen kunnen uitgesloten worden of mits meerpremie verzekerd worden. Bij DKV Smile mag je niet meer dan drie tanden ontbreken.

Wanneer je reeds ortho- of parodontische behandelingen volgt of gevolgd hebt, worden deze ook uitgesloten van dekking.

 

Documenten en Precontractuele informatie Plan Tandzorg

Documenten en Precontractuele informatie DKV Smile