Archief | Uw gezondheid

Aanvullende zorgverzekering

Elke fractie van een seconde kan je hele leven veranderen:

 • Je dochter blijkt 6 maanden na de geboorte doof te zijn.
 • Je zoon steekt achter de ijskar de straat over en wordt gegrepen door een auto.
 • Het eerste ritje met de brommer wordt meteen fataal en je zoon eindigt onder de vrachtwagen.
 • Op 40-jarige leeftijd krijg je een hersenbloeding en ben je halfzijdig verlamd.
 • De leeftijd eist zijn tol en je kan niet meer zelf instaan om je boodschappen te doen, te koken, te poetsen etc.

In voorgaande gevallen is er steeds sprake van hulpbehoevendheid. Door de verschuiving van de zorg van het ziekenhuis naar de thuiszorg ontstaat er een leegte. Wie zal uw zorgen organiseren? Wie zal er voor u zorgen als u thuis zorgbehoevend bent? Wie zal deze kosten betalen? Belangrijke vragen die naar boven komen wanneer u hiermee geconfronteerd wordt.

Om niet-medische kosten te vergoeden, voorziet de Vlaamse overheid de Vlaamse Zorgverzekering. Wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet, hebt u recht op een uitkering van €130 per maand. Dit volstaat echter niet om uw hele huishouden te organiseren en te onderhouden.

Om hieraan tegemoet te komen, bestaat er DKV HOME CARE. U hebt de keuze uit 4 formules van BASIC tot TOP. Zij garanderen u zorgmanagement (iemand die de thuiszorg organiseert en coördineert), zorg in natura na een ziekenhuisopname (vb. gezinshulp, poetshulp, oppas, …), een vaste maandelijkse vergoeding bij langdurige thuiszorg en een vaste maandelijkse vergoeding bij langdurige opname in een woon- en zorgcentrum vanaf uw 75ste verjaardag.

 

Documenten

Lees het volledige bericht

Tandzorg

In de jaren 50 bestond tandzorg voornamelijk uit het trekken van tanden. Orthodontie en parodontologie, zelfs preventieve en conserverende behandelingen werd zelden of nooit toegepast. Nu weet de overheid dat preventie van primordiaal belang is om een gezond gebit te bekomen en behouden. Daarom wordt iedereen die zich jaarlijks bij de tandarts aanbiedt, beloond. Voor de anderen stijgt vanaf 1 januari 2016 het remgeld met 15%, d.w.z. dat je zelf 15% van het tandartsbezoek meer zal moeten betalen.

DKV trekt deze lijn door in het plan Tandzorg en DKV Smile. Wie jaarlijks een preventief mondonderzoek laat uitvoeren, krijgt 80% van de persoonlijke bijdrage terugbetaalt. Plan Tandzorg en DKV Smile zijn twee contracten om uw stralende glimlach te verzekeren en te behouden.

 

Plan Tandzorg is een uitgebreid verzekeringspakket met hogere plafondbedragen voor prothetisch herstel (implantaten, prothesen, bruggen en kronen), parodontale en orthodontische behandelingen dan DKV Smile. Echter vooraf bestaande aandoeningen kunnen uitgesloten worden of mits meerpremie verzekerd worden. Bij DKV Smile mag je niet meer dan drie tanden ontbreken.

Wanneer je reeds ortho- of parodontische behandelingen volgt of gevolgd hebt, worden deze ook uitgesloten van dekking.

 

Documenten en Precontractuele informatie Plan Tandzorg

Documenten en Precontractuele informatie DKV Smile

 

Lees het volledige bericht

Ambulante kosten

Zoals u weet, betaalt de wettelijke ziekteverzekering niet of slechts gedeeltelijk uw ambulante kosten terug.  Hiervoor biedt DKV een oplossing: plan A of plan A+.  U dient dus niet te besparen op uw gezondheid!

DKV  vergoedt alles tegen 80%:

 • Bezoeken en raadplegingen (geen tandzorg),
 • Medische en paramedische prestaties (verpleging, kinesitherapie, fysiotherapie),
 • Medische hulpmiddelen (krukken, contactlenzen, brillenglazen, orthopedische zolen, hoorapparaten, gipsschelpen…)
 • Reguliere geneesmiddelen (allopathische geneesmiddelen).

Plan A2+ vergoedt eveneens alternatieve geneeswijzen tegen 80%:

 • Homeopathie
 • Acupunctuur
 • Osteopathie

 

Documenten en precontractuele informatie

Lees het volledige bericht

Uw gezondheid

Een goede gezondheid… we wensen het elk jaar iedereen toe! Je hebt niet altijd zelf onder controle en dus kan je maar beter je voorzorgen nemen.

Daarvoor bieden we 6 producten aan:

Indien u nog vragen hebt, mag u ons steeds contacteren via e-mail of telefonischs0003

Lees het volledige bericht

Hospitalisatieverzekering

DKV Hospi Premium is de meest uitgebreide product en de perfecte keuze indien je steeds wilt herstellen in alle rust en comfort: verzekerden worden integraal terugbetaald bij hospitalisatie, ook in een éénpersoonskamer. Om je premie te verminderen, kan je bovendien opteren voor een jaarlijkse franchise van €175 of €350.

Troeven:
• Vrije keuze van arts en ziekenhuis
• Integrale terugbetaling (100%) van elke hospitalisatie in een éénpersoonskamer
• Terugbetaling van medische kosten 30 dagen voor en 90 dagen na hospitalisatie
• Terugbetaling van medische kosten van 30 zware ziektes buiten hospitalisatie
• Rechtstreekse betaling aan het ziekenhuis via de Medi-Card®
• Uitgebreide bijstand wereldwijd en repatriëring
• Hogere basispremie, maar stabielere evolutie doorheen de tijd
• Optionele, jaarlijkse franchise van €175 en €350 om je premie te verminderen
Wenst u meer informatie over deze hospitalisatieverzekering?
Segmentatiecriteria kunnen een rol spelen bij de acceptatie, de tarifering, en de omvang van uw dekking. Dat wil zeggen dat een verzekeraar aan de hand van deze criteria bepaalt onder welke voorwaarden hij u al dan niet een verzekering kan aanbieden, welke premie u betaalt, en welke zaken al dan niet verzekerd zijn. U doet er goed aan de segmentatiecriteria te overlopen alvorens een verzekering af te sluiten. Een verzekeringstussenpersoon kan u hier in bijstaan.
Indien u nog vragen hebt over onze hospitalisatieverzekering, of DKV Hospi Premium wil afsluiten, neem dan contact op met uw

 

Lees het volledige bericht