BA Motorrijtuigen: verplichte verzekering voor auto, motor- en bromfietsen

Van zodra u zich in het verkeer begeeft met een gemotoriseerd voertuig zoals een auto, moto, brom- of snorfiets, vrachtwagen, … dan bent u wettelijk verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten.

125854512.jpgDe dekkingen en contractuele bepalingen zijn bij wet vastgesteld en dus overal dezelfde. Verzekeraars willen zich echter onderscheiden door extra voordelen te geven, zoals levenslang behoud van bonus-malus-graad. Wij als makelaar onderscheiden ons door onze service.

Als bewijs van dekking dient u steeds het geldig groen verzekeringsbewijs bij te hebben in het voertuig (groene kaart). Sinds 2014 moet je bij de jaarlijkse technische controle van je voertuig dit document ook kunnen voorleggen. Zo wil de overheid het aantal onverzekerde voertuigen terugdringen.

Voor jonge bestuurders is het noodzakelijk dat zij als hoofdbestuurder in de polis vermeld worden. Zoniet kan de verzekeraar het contract nietig verklaren en uitbetaalde schadevergoedingen terugvorderen.

Wie potje breekt…  in principe is het de verzekeraar van de in fout zijnde partij die de schade betaalt aan de andere partij.

 

Welke factoren bepalen mijn verzekeringpremie BA auto?

Er zijn verschillende factoren die een invloed hebben op uw verzekeringspremie.

 • De leeftijd van de bestuurder en rijervaring
 • Het schadeverleden van de gebruikelijke bestuurder
 • Type en vermogen van het voertuig
 • Het gebruik van het voertuig: privé of beroepsgebruik
 • De woonplaats van de gebruikelijke bestuurder

Wat dekt deze verzekering wel en niet?

De verzekering BA is de minimale verzekering die je nodig hebt voor je motorrijtuig. Deze waarborg dekt de schade aan derden. Onder derden wordt verstaan de andere personen dan uzelf als bestuurder van het voertuig. Uw passagiers worden dus ook verzekerd voor hun lichamelijke en stoffelijke schade wanneer u een ongeval veroorzaakt.

Zijn niet verzekerd in deze waarborg:

 • de stoffelijke schade aan uw voertuig wanneer u in fout bent
 • de medische kosten en lichamelijke letsels van de bestuurder wanneer deze in fout is
 • diefstal, glasbraak, vandalisme aan uw voertuig
 • schade aan uw voertuig wanneer u slachtoffer bent van een ongeval met vluchtmisdrijf
 • verdedigingskosten wanneer u voor de rechtbank moet verschijnen
 • pechverhelping aan uw voertuig

Wenst u echter een dekking voor deze waarborgen, dan kan u een omniumverzekering, bestuurdersverzekering, een bijstandspolis en een rechtsbijstandsverzekering afsluiten.

Wat moet ik aan mijn verzekeraar melden?

 

Het is belangrijk dat u bij het onderschrijven van een autoverzekering een correct en juist antwoord geeft op de gestelde vragen.
Zo worden vragen gesteld of u in het verleden reeds ongevallen heeft gehad, wie de gebruikelijke bestuurders zijn of er nog bijkomende bestuurders zijn of een verzekering reeds werd opgezegd door de verzekeraar…
Het opzettelijk verzwijgen van informatie om bvb. een goedkopere premie te bekomen, kan als verzekeringsfraude aanzien, en de gevolgen zijn niet min. De verzekeraar kan na een ongeval waarbij bewezen wordt dat er opzettelijk feiten werden verzwegen bij het onderschrijven van de verzekering, de totaal uitbetaalde schadevergoeding van de verzekeringsnemer terugeisen. Ook in de loop van uw verzekeringscontract doet u er best aan om aanpassingen door te geven aan uw verzekeraar.

Hoe kan ik een nummerplaat aanvragen?

Elke wagen, motorfiets, (lichte)vrachtwagen, aanhangwagens >750 MTM … dient een nummerplaat of kenteken te hebben alvorens zich in het verkeer te kunnen begeven. De dienst DIV is verantwoordelijk voor de inschrijvingen van voertuigen in België.

Het is echter uw verzekeraar die de nummerplaat dient aan te vragen aan de hand van het roze formulier “aanvraag tot inschrijving”. Wij doen dit voor u via de webapplicatie WEBDIV waarvoor we volmacht hebben.Wanneer de nummerplaat voor 13.30u aangevraagd wordt, wordt deze normaliter de volgende werkdag op het adres van uw keuze onder rembours afgeleverd.

Schrappingen van officiële nummerplaten geldt een nieuwe regeling sinds november 2013. Voortaan is het niet meer mogelijk om nummerplaten gratis te laten schrappen aan de loketten van de DIV. Oude nummerplaten kunnen ter schrapping steeds worden afgegeven in een postkantoor. Dan krijgt u tevens een bewijs van schrapping.

 

,