Pensioensparen met een pensioenspaarverzekering

Bent u er zeker van dat er voldoende financiële middelen bij de staat voorhanden zullen zijn om uw pensioen te garanderen?

Om te kunnen genieten van uw verdiende pensioen, raden wij u een pensioenspaarverzekering  aan. Een veilige manier om een appeltje voor de dorst op te bouwen, met tijdens de looptijd 30 % fiscaal voordeel (+ gemeentebelasting)! U moet minimum 10 jaar sparen om van dit voordeel te kunnen genieten.

Een pensioenspaarverzekering is een tak-21 product, dit houdt in dat uw gespaard bedrag (premie exclusief instapkosten) voor 100% gewaarborgd is. Daarnaast zorgt een gewaarborgde basisrentevoet met eventuele winstdeelname ervoor dat uw kapitaal veilig aangroeit. Dit wil zeggen dat de verzekeringsmaatschappij jaarlijks een deel van haar winst kan toekennen aan haar spaarders. Er ontstaat een sneeuwbaleffect wanneer er interesten worden uitgekeerd op het gespaard kapitaal en interesten uit het verleden.

Op de 60ste verjaardag van de spaarder of op de 10 verjaardag van het contract wordt er een heffing afgehouden. Op de latere stortingen betaalt u geen belastingen meer. Met uw gespaarde geld op te nemen, wacht u best tot na uw 60ste. Zoniet moet u extra belastingen betalen op het opgenomen bedrag. Dit kan oplopen tot 33%.

Voor een pensioenspaarverzekering in de vorm van een tak-21 contract, geldt een garantie door het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen. Als een verzekeraar failliet zou gaan, zal het Fonds ervoor zorgen dat de verzekerde zijn geld terug krijgt. Deze garantie geldt voor een maximumbedrag van 100 000 euro per verzekeringsnemer en per verzekeringsonderneming, voor al uw tak-21 contracten samen. Voor meer informatie, zie www.bijzonderbeschermingsfonds.be .

 

Wilt u meer weten of een pensioenspaarverzekering onderschrijven? Contacteer ons om een afspraak te maken! Voor meer info: bel ons  03/366.13.41 of contacteer ons via ons contactformulier.