Brandverzekering woning

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens…  Uw eigen woning is meer dan alleen bakstenen met cement en biedt meer dan alleen maar onderdak. Het omvat herinneringen, foto’s, spullen waar u aan gehecht bent, … Kortom, het is zeker en vast de moeite waard om te beschermen.

Wie zelf eigenaar van een woning is, verzekert die maar best met een brandverzekering. Wij raden u aan om reeds een brandverzekering af te sluiten wanneer u een onderhandse verkoopovereenkomst (compromis) van een woning getekend heeft. Zo voorkomt u dat uw toekomstige woning schade oploopt tijdens de periode tot de akte verleden wordt. Bovendien kunt u best uw gebouw en inboedel in één contract laten opnemen. Dit heeft zo zijn voordelen bij een schadegeval.

Om onderverzekering te voorkomen, hanteren wij steevast het evaluatierooster van de verzekeraar. Zo komt u bij schade niet voor verrassingen te staan. Indien nodig stellen wij een expert aan om uw pand te laten schatten.

Ook voor een huurder is een brandverzekering onontbeerlijk omdat hij enerzijds zijn eigen inboedel in rook kan zien opgaan bij een schadegeval en hij anderzijds aansprakelijk is voor de schade die hij aan de huurwoning (huurdersaansprakelijkheid) of anderen (derden) toebrengt. Vaak eist de verhuurder een kopie van deze huurdersaansprakelijkheidsverzekering.

 

Overzicht van de waarborgen:

 • Brand, rechtstreekse blikseminslag op de verzekerde goederen, ontploffing, implosie vb. Een oude televisie implodeert en veroorzaakt een brand.
 • Rook- en roetschade vb. Een brandende kaars zorgt voor een zwart plafond
 • Aanbotsen door een dier, een voertuig, luchtvaartuig  vb. Een auto mist zijn bocht en rijdt tegen de gevel van je woning.
 • Aanslagen en arbeidsconflicten (ook terrorisme)  vb. Een rumoerige betoging passeert langs je huis en richt vernielingen aan.
 • Storm en hagel  vb. Bij een storm waaien er dakpannen van het dak.
 • Sneeuw- en ijsdruk op daken  vb. De dakgoot begeeft het onder een pak sneeuw.
 • Natuurrampen  vb. De naburige rivier is uit zijn oevers getreden en het hele huis staat 30cm onder water.
 • Inwerking van elektriciteit en blikseminslag op elektrische of elektronische toestellen  vb. Door overspanning is je TV stuk en diepvries defect met als gevolg dat al het voedsel erin slecht is geworden.
 • Waterschade  vb. Een waterleiding lekt en heeft een vochtplek veroorzaakt.
 • Glasbreuk  vb. Je botst tijdens het stofzuigen tegen de LCD-televisie, waardoor het scherm barst.
 • Schade aan het gebouw na (poging tot) inbraak  vb. Een inbreker probeerde binnen te geraken en heeft het schrijnwerk van de achterdeur verwrongen met een koevoet.
 • Stookolieschade  vb. De stookolietank lekt en heeft schade aan de verzekerde goederen aangericht.
 • Verhaal van derden (je bent aansprakelijk voor materiële schade bij anderen)  vb. Een lek in een gemene muur door een breuk in één van jouw leidingen.
Uw pand en alle aanhorigheden kunnen eveneens schade veroorzaken aan derden, vb. een antenne die op het dag van de buren terechtkomt bij storm. De BA gebouw dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het verzekerd gebouw; met inbegrip van vlaggenstokken, antennes, schouwen en balkons, de verzekerde inboedel bijkomende kosten zoals reddings-, blussings-, expertisekosten ….

Vergeet niet de aanvullende waarborg diefstal

   • diefstal van waarden en van inboedel,
   • vandalisme of beschadiging van de inboedel door (of poging tot) diefstal,
   • diefstal (poging tot) van inboedel en waarden, wereldwijd op de persoon waarbij u bedreigd werd of gebruik werd gemaakt van fysiek geweld,
   • kosten gemaakt voor vervanging van sloten, sleutels,
   • kosten van voorlopige herstelling,
   • bijkomende kosten (reddings-, blussings-, expertisekosten …),

Andere aanvullende waarborgen

   • indirecte verliezen: forfaitaire verhoging van de schadevergoeding met 10%
   • rechtsbijstand

Deze lijst is een opsomming van enkele courante waarborgen en is dus niet volledig. Wenst u een volledig overzicht van de gedekte waarborgen van uw lopende verzekering, raadpleeg dan zeker de algemene voorwaarden van uw contract.