Archief | Checklist en tips

Check je woning op inbraak- en brandpreventie voor je met vakantie vertrekt

Wanneer de kat van huis is, dansen de muizen. Of beter: slaan inbrekers hun slag.

Wees ze te slim af en denk aan inbraakpreventie wanneer je jouw koffers pakt. En check – terwijl je toch bezig bent – ook even of alles in orde is qua brandveiligheid. Dat is de raad die Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, in een handig formaat meegeeft bij het aanbreken van de vakantieperiode.

 

  • 30.112 inbraakdossiers per jaar bij de verzekeraars
  • Gemiddeld vergoedt de verzekeraar 3.292 euro per geval
  • Meer dan 3 miljoen gezinnen hebben een diefstalverzekering
  • De gemiddelde premie voor de diefstalverzekering bedraagt 73 euro
    cijfers 2013

 

Ruim 1 op 2 brandverzekeringen bevat een waarborg tegen diefstal

De diefstalverzekering is een optie bij de brandverzekering. Wie een brandverzekering neemt, kiest in ruim de helft van de gevallen ook voor de bijkomende waarborg tegen diefstal. Terwijl de diefstalverzekering gemiddeld 73 euro per jaar kost, keren de verzekeraars gemiddeld 3.292 euro uit per diefstal of poging daartoe in woningen en kleine handelszaken. Verzekeraars tellen 3,1 miljoen waarborgen tegen diefstal op een totaal van ongeveer 5,5 miljoen brandverzekeringen in België.

 

Beter voorkomen dan genezen

Verzekering of geen verzekering, niemand kijkt uit naar een inbraak. Daarom blijft preventie beter dan het geneesmiddel. De aankomende vakantie is dan ook een geschikt moment om even enkele tips tegen inbraak te overlopen. Dat kan met de bijgaande checklist van Assuralia.

Checklist Brand- en diefstalpreventie voor wie op vakantie vertrekt

 

 

bron www.Assuralia.be

 

 

Lees het volledige bericht

Waarom jonge bestuurders beter een verzekering op eigen naam nemen

Soms kiezen jongeren ervoor om rond te rijden met hun auto die verzekerd is op naam van hun ouders. De premie ligt dan immers wat lager.

Maar wat als zoon- of dochterlief vaker met de auto rijdt dan de ouders?

Dan is het wettelijk verplicht om dit aan de verzekeraar te laten weten en de jongere als hoofdbestuurder te vermelden in het contract. Kiest u toch voor een polis op uw naam en staat uw zoon of dochter daarin niet als hoofdbestuurder vermeld, dan heeft de verzekeraar het recht om in geval van een ongeval:

  • de schade aan het verzekerde voertuig niet te vergoeden en de betaalde premies toch te houden;
  • de schade aan derden te vergoeden, maar nadien de vergoeding integraal van u terug te eisen!

Enkele tips

  • Is uw zoon of dochter de voornaamste bestuurder van een auto? Dan is een verzekering BA Auto op zijn of haar naam nodig omwille van bovenvermelde redenen.
  • Rijdt de zoon of dochter voorlopig maar af en toe met de auto? Dan kan hij/zij als gewone of occasionele bestuurder worden toegevoegd aan de autoverzekering van de ouders. De jaren rijervaring tellen dan mee bij de latere bonus-malusberekening en dat biedt de mogelijkheid om sneller BM -2 voor het leven te bereiken.

Soms wordt de verzwijging van de correcte gebruikelijke bestuurder ook toegepast voor die personen die geen verzekering meer kunnen krijgen of voor wie de premie door eerdere ongevallen te hoog geworden is

Opgelet! Elke wijziging in het contract doorgeven!

Ook andere wijzigingen die het risico kunnen beïnvloeden dienen steeds aan de maatschappij te worden doorgegeven. Een concreet voorbeeld is het chiptunen of elektronisch opdrijven van het vermogen van een wagen.  

Lees het volledige bericht

Checklist Brandveiligheid. Brand kan je hele hebben en houden bedreigen. Door enkele voorzorgen te nemen kan je al heel wat miserie en schade vermijden.

1. Een verwittigd man…

Rust je woning uit met rookmelders zodat je, zelfs als je slaapt, kan reageren wanneer brand uitbreekt. Haal ook best een brandblusser in huis. Die kan van pas komen om een beginnende brand te blussen. Maak je uit de voeten als je de brand niet onder controle krijgt: je persoonlijke veiligheid gaat boven alles. Bel de brandweer (112). Verlaat de plaats en sluit achter je deuren en ramen om te vermijden dat de brand zich verder verspreidt.

Hou evacuatiewegen vrij zodat je niet over fietsen en kinderwagens struikelt in de rook of in het donker.

2. Voor je veiligheid: steek je kop niet in het zand

Zorg ervoor, om brand te vermijden, dat je elektrische en gasinstallaties, verwarmingstoestellen, schoorstenen enz. in goede staat zijn. Vergewis je ervan dat ze conform zijn en laat ze geregeld onderhouden door een professional. Het is eerder een kwestie van gezond verstand dan een voorwaarde voor tussenkomst door je verzekering. Raadpleeg www.besafe.be. Je vindt er preventietips voor je huis en hoe je een beroep kunt doen op een brandpreventieadviseur voor een check-up van je woning.

3. Wat te doen als je friteuse in brand staat?

Leer wat je moet doen wanneer een brand uitbreekt: paniek is een slechte raadgever. Beter is te weten hoe je een beginnende brand kan blussen. Hou steeds een brandblusdeken bij de hand, zeker in de keuken, waar het gevaar altijd om de hoek loert. Bekijk de brandblusdemonstraties op YouTube of tijdens een opendeurdag bij de brandweer. Je zal zien waarom het een slecht idee is brandend vet proberen te blussen met water.

4. Lichamelijke letsels: ongevallenverzekering of ziekteverzekering

Weet dat, in principe, je brandverzekering noch de brandwonden noch het overlijden van je gezinsleden of jezelf dekt. Informeer ook over de ongevallenverzekeringen of ziekteverzekeringen die in dergelijke gevallen tussenbeide komen. De behandeling van brandwonden is een dure zaak; de tussenkomst van het ziekenfonds volstaat niet voor de zalven, verbanden en de behandeling van littekens bijvoorbeeld.

5. Materiële schade: bescherm je goederen én je aansprakelijkheid

Wees bewust van wat je zal moeten verzekeren: je woning, de inhoud en je aansprakelijkheden. Zowel de eigenaar als de huurder of bewoner moeten met deze drie aspecten rekening houden indien ze willen rekenen op een correcte schadeloosstelling na een schadegeval, ongeacht of de schade te wijten is aan een fout dan wel een geval van overmacht.

6. Verzekerd, goed, maar voor welke bedragen?

Wie onderverzekerd is, zal ook slechts kunnen rekenen op een beperktere schadeloosstelling in dezelfde verhouding.
Om goed verzekerd te zijn, moeten de heropbouwaarde van het gebouw en vervangingswaarde van de inhoud correct geschat zijn. Je vermijdt een ontoereikende schadevergoeding door het evaluatieformulier in te vullen dat je verzekeringsmakelaar ter beschikking stelt ter berekening van de te verzekeren waarde.

7. Blijf verzekerd dankzij updates

De verzekerde bedragen bij de ondertekening van de overeenkomst volgen jaarlijks de evolutie van de prijzen via een automatische indexering. Dankzij die update blijf je steeds beschermd bij gelijkblijvende omstandigheden. Let op: wanneer je goederen renoveert of erft, kunnen de te verzekeren bedragen wijzigen. Breng je verzekeringsmakelaar hiervan op de hoogte. Hetzelfde geldt wanneer de kinderen het ouderlijke huis verlaten en waardevolle goederen meenemen.

8. Aan de slag: bijstand en herstel in natura

Brandverzekeringsovereenkomsten doen meer dan louter de vervanging of wederopbouw van goederen financieren. Ze voorzien vaak in een onderdak mocht je woning tijdelijk onbewoonbaar zijn. Ook de opvang van je huisdieren, opslag van je meubelen, enz. zijn erin opgenomen,doch de tussenkomsten kunnen variëren van polis tot polis. Deze prestaties, soms tot en met het herstel in natura zonder vrijstelling in een derdebetalersysteem, vormen een belangrijk luik van de bijstand die je zal ontvangen. Een element om rekening mee te houden wanneer je de verzekering kiest of er toelichtingen bij krijgt.

9. A la carte

Aangepaste formules maken het mogelijk om in te spelen op bijzondere verzoeken, in geval van mede-eigendom, ateliers, de verhouding tussen eigenaar en bewoner. Daarnaast kan je kiezen voor een vastgesteld maximumbedrag.
Weet dat dergelijke formules zowel voordelen als nadelen kunnen hebben. En wees bewust van hoe vrijstellingen werken.

10. Laat je rechten gelden

Een schadegeval is het uur van de waarheid in de verzekering: het moment waarop de kwaliteit van de dienstverlening moet naar boven komen. Op basis van verliesstaten, bestekken en expertises wordt de vergoeding berekend. Je hebt recht op voorschotten om je eerste noden te lenigen. De meeste polissen dekken, indien nodig, de kosten van een expert die je zelf kiest om je belangen te verdedigen.

Contacteer ons zeker voor meer informatie hieromtrent.

 

Bron: http://www.assuralia.be

Lees het volledige bericht