Trefwoord Archief | rookmelders

Checklist Brandveiligheid. Brand kan je hele hebben en houden bedreigen. Door enkele voorzorgen te nemen kan je al heel wat miserie en schade vermijden.

1. Een verwittigd man…

Rust je woning uit met rookmelders zodat je, zelfs als je slaapt, kan reageren wanneer brand uitbreekt. Haal ook best een brandblusser in huis. Die kan van pas komen om een beginnende brand te blussen. Maak je uit de voeten als je de brand niet onder controle krijgt: je persoonlijke veiligheid gaat boven alles. Bel de brandweer (112). Verlaat de plaats en sluit achter je deuren en ramen om te vermijden dat de brand zich verder verspreidt.

Hou evacuatiewegen vrij zodat je niet over fietsen en kinderwagens struikelt in de rook of in het donker.

2. Voor je veiligheid: steek je kop niet in het zand

Zorg ervoor, om brand te vermijden, dat je elektrische en gasinstallaties, verwarmingstoestellen, schoorstenen enz. in goede staat zijn. Vergewis je ervan dat ze conform zijn en laat ze geregeld onderhouden door een professional. Het is eerder een kwestie van gezond verstand dan een voorwaarde voor tussenkomst door je verzekering. Raadpleeg www.besafe.be. Je vindt er preventietips voor je huis en hoe je een beroep kunt doen op een brandpreventieadviseur voor een check-up van je woning.

3. Wat te doen als je friteuse in brand staat?

Leer wat je moet doen wanneer een brand uitbreekt: paniek is een slechte raadgever. Beter is te weten hoe je een beginnende brand kan blussen. Hou steeds een brandblusdeken bij de hand, zeker in de keuken, waar het gevaar altijd om de hoek loert. Bekijk de brandblusdemonstraties op YouTube of tijdens een opendeurdag bij de brandweer. Je zal zien waarom het een slecht idee is brandend vet proberen te blussen met water.

4. Lichamelijke letsels: ongevallenverzekering of ziekteverzekering

Weet dat, in principe, je brandverzekering noch de brandwonden noch het overlijden van je gezinsleden of jezelf dekt. Informeer ook over de ongevallenverzekeringen of ziekteverzekeringen die in dergelijke gevallen tussenbeide komen. De behandeling van brandwonden is een dure zaak; de tussenkomst van het ziekenfonds volstaat niet voor de zalven, verbanden en de behandeling van littekens bijvoorbeeld.

5. Materiële schade: bescherm je goederen én je aansprakelijkheid

Wees bewust van wat je zal moeten verzekeren: je woning, de inhoud en je aansprakelijkheden. Zowel de eigenaar als de huurder of bewoner moeten met deze drie aspecten rekening houden indien ze willen rekenen op een correcte schadeloosstelling na een schadegeval, ongeacht of de schade te wijten is aan een fout dan wel een geval van overmacht.

6. Verzekerd, goed, maar voor welke bedragen?

Wie onderverzekerd is, zal ook slechts kunnen rekenen op een beperktere schadeloosstelling in dezelfde verhouding.
Om goed verzekerd te zijn, moeten de heropbouwaarde van het gebouw en vervangingswaarde van de inhoud correct geschat zijn. Je vermijdt een ontoereikende schadevergoeding door het evaluatieformulier in te vullen dat je verzekeringsmakelaar ter beschikking stelt ter berekening van de te verzekeren waarde.

7. Blijf verzekerd dankzij updates

De verzekerde bedragen bij de ondertekening van de overeenkomst volgen jaarlijks de evolutie van de prijzen via een automatische indexering. Dankzij die update blijf je steeds beschermd bij gelijkblijvende omstandigheden. Let op: wanneer je goederen renoveert of erft, kunnen de te verzekeren bedragen wijzigen. Breng je verzekeringsmakelaar hiervan op de hoogte. Hetzelfde geldt wanneer de kinderen het ouderlijke huis verlaten en waardevolle goederen meenemen.

8. Aan de slag: bijstand en herstel in natura

Brandverzekeringsovereenkomsten doen meer dan louter de vervanging of wederopbouw van goederen financieren. Ze voorzien vaak in een onderdak mocht je woning tijdelijk onbewoonbaar zijn. Ook de opvang van je huisdieren, opslag van je meubelen, enz. zijn erin opgenomen,doch de tussenkomsten kunnen variëren van polis tot polis. Deze prestaties, soms tot en met het herstel in natura zonder vrijstelling in een derdebetalersysteem, vormen een belangrijk luik van de bijstand die je zal ontvangen. Een element om rekening mee te houden wanneer je de verzekering kiest of er toelichtingen bij krijgt.

9. A la carte

Aangepaste formules maken het mogelijk om in te spelen op bijzondere verzoeken, in geval van mede-eigendom, ateliers, de verhouding tussen eigenaar en bewoner. Daarnaast kan je kiezen voor een vastgesteld maximumbedrag.
Weet dat dergelijke formules zowel voordelen als nadelen kunnen hebben. En wees bewust van hoe vrijstellingen werken.

10. Laat je rechten gelden

Een schadegeval is het uur van de waarheid in de verzekering: het moment waarop de kwaliteit van de dienstverlening moet naar boven komen. Op basis van verliesstaten, bestekken en expertises wordt de vergoeding berekend. Je hebt recht op voorschotten om je eerste noden te lenigen. De meeste polissen dekken, indien nodig, de kosten van een expert die je zelf kiest om je belangen te verdedigen.

Contacteer ons zeker voor meer informatie hieromtrent.

 

Bron: http://www.assuralia.be

Lees het volledige bericht