Trefwoord Archief | Burgerlijke aansprakelijkheid

Verzekering BA bedrijf

Het leven van een bedrijfsleider is niet altijd eenvoudig. Zelfs al kunt u ze tot een minimum beperken, risico’s zijn en blijven nu eenmaal eigen aan het beroepsleven. Daarom wilt u uw resultaten en uzelf zo goed mogelijk beschermen.

De BA bedrijf bestaat uit een aantal componenten om u zo volledig mogelijk in te dekken tegen deze risico’s.  Vooreerst is er de verzekering BA uitbating, welke de schade dekt die derden zouden kunnen lijden door de uitoefening van uw activiteiten.

  • Een klant struikelt over een slecht gelegd tapijt in uw bedrijf en breekt zijn been. Draait u op voor zijn ziekenhuiskosten?
  • Een van uw medewerkers is materiaal aan het lossen en beschadigt daarbij een voertuig dat in de nabijheid geparkeerd staat. Wie betaalt de herstellingen?
  • U levert een afgewerkt product bij een klant. Dat blijkt beschadigd te zijn. Zal het terugbetaald worden?

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering vergoedt de buitencontractuele en contractuele aansprakelijkheid voor schade aan derden toegebracht door een verzekerde na levering of door de werken na de uitoefening van de beroepsbezigheid van de onderneming, voor zover deze schade-eisen betrekking hebben op schade die zich voortdoen tijdens de geldigheid van de polis.  Vb. Een klant beweert dat de installatie van de sectionaalpoort niet naar behoren is uitgevoerd en hierdoor schade lijdt.

De dekking van de toevertrouwde goederen vergoedt schade aan de goederen die aan u toevertrouwd zijn. Vb. om een herstelling uit te voeren, neemt u een deur van uw klant mee naar huis. Wanneer u tijdens het vervoer een ongeluk met schade aan deze deur zou hebben, worden uw klanten vergoedt om een gelijkaardige deur aan te kopen.

Tot slot is de rechtsbijstandsverzekering onontbeerlijk geworden. Deze neemt de verdediging van u als verzekerde op zich, bij schadegeval, hetzij in hoedanigheid van eiser of verweerder; de ten laste neming van alle kosten en honoraria van de advocaten, experts en deurwaarders, evenals alle gerechtskosten met het nemen van minnelijke of gerechtelijke verhaalsvorderingen.

 

 

 

Lees het volledige bericht